2 અબજથી વધુ લોકો માટે ફેસબુક એ તેમના રોજિંદા અનુભવો શેર કરવા માટેનું એક મનોરંજક સામાજિક પ્લેટફોર્મ છે.